© by Plywaj
Home
Liga Obrony Kraju w Wołominie
o Nas
Strzelnica
Strzelectwo
Informacje
Fotogaleria
Kontakt
Obiekt
Kadra
Dojazd
Regulamin
Strzelnica pneumatyczna w Wołominie

Dysponujemy własną strzelnicą pneumatyczną w klubowym lokalu w
Wołominie
przy ul.Polnej 11 - wejście od ul.Sienkiewicza.

K
ierownikiem oraz magazynierem broni, amunicji i sprzętu strzeleckiego jest kol. Mirosław Kaczkiewicz, kompetentny ustalać terminy i uzgadniać harmonogramy zajęć strzeleckich oraz udostępniać obiekt i sprzęt na ustalonych zasadach.

Kontakt:

Miros
ław Kaczkiewicz - tel.: 5O1235461

Strzelania z broni palnej prowadzimy na zewnętrznych strzelnicach wojskowych Akademii Obrony Narodowej w Rembertowie i Wesołej
oraz na strzelnicy szkolno-bojowej BS "Salwa" w Wołominie.

Wszyscy uczestnicy organizowanych przez nas zajęć oraz imprez są ubezpieczeni
- polisa nr 847-A 158264.

Wołomin
ul. Polna 11